Odvoz odpadu Praha

Specializujeme se na odvoz odpadu , odvoz sutě a dalších jiných odpadů přistavenými kontejnery od právnických i fyzických osob na celém území hlavního města Prahy. Odpad odvážíme ze staveb, skladů i domácností občanů. Zajišťujeme likvidaci černých skládek. Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půd, skladů a skladových areálů . Provádíme demoliční práce malého rozsahu a úklidové práce. Odpady třídíme.

Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a jinou platnou legislativou.
Máme udělený souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu:

Udělení souhlasu pro Hlavní město Praha(formát PDF) >>

K odvozu odpadů používáme speciální kontejnerové vozy Avia a Iveco s kontejnery různých objemů a nosností.

Vozidlem Avia odvážíme odpad do hmotnosti 5 tun odpadu.
Vozidlem Iveco odvážíme odpad do hmotnosti 8 tun odpadu.

Naše kontejnery o objemech 3 až 20m3 – velkokapacitní kontejnery přistavíme na Vámi určené místo , kde si je můžete naložit vlastními prostředky , nebo Vám nakládku zajistíme naší technikou , nebo lidmi za smluvenou cenu.

Mějte Vaše odpady pod kontrolou.

Zajistíme evidenci odvezených odpadů. Pomocí programu EVI od společnosti Inisoft,s.r.o. povedeme Vaší průběžnou evidenci odpadů, včetně ročního hlášení na ISPOP v požadovaném formátu (MŽP).Tuto službu provádíme za úplatu dle dohody. Na výši ceny za vedení evidence má vliv množství odpadu a četnost odvozu kontejnerů.

Na území hl.m. Prahy odvážíme a likvidujeme hlavně tyto odpady:

Obecně známe jako:

Stavební suť včetně střešních krytin ,betony , výkopovou zeminu , sádrokarton , obaly, krabice plechovky ,igelit , lino , papír, okna , dveře , sklo, dřevo, polystyren , nábytek , koberce, textil ,elektrozařízení , železo ,větve , stromy , listí , gumu  …

Dle katalogu odpadů tyto odpady:

Odpady ze zemědělství a zahradnictví

020103 Bio odpad – Odpad z rostlinných pletiv

Odpadní obaly

150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150106 Směsné obaly

Stavební a demoliční odpady

170101 Beton
170102 Cihla
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi,nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a keramických výrobků..
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170302 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu
170405 Železo ocel
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina
170604 Izolační stavební materiály
170605 Stavební materiály obsahující azbest
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady

Komunální odpady

200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200138 Dřevo
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200202 Zemina a kameny
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200302 Odpad z tržišť
200303 Uliční smetky
200307 Objemný odpad

160103 Pneumatiky

web + design + webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Seo servis
Radim Adámek, Pod Krocínkou 757/21, 190 00 Praha 9,
dispečink: 602 430 404,  email: info@adamek-odpady.czTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace