Ceník odvozu odpadu - kontejnery -  od 09/2023   (včetně dopravy a likvidace odpadu)

Kontejnery AVIA                  do celkové hmotnosti odpadu 5 tun                       

info: 602 430 404

Ceny uvedeny včetně dopravy.

Objem kontejneru Druh odpadu

Cena 
bez DPH

DPH

Cena 
s  DPH

adamek odpady 3m3

zemina bez příměsí sutě a jiných odpadů  max. 4 t 

2990 628 3618
3m3 čistá stavební suť ,  kusy do 50x50 cm (beton, cihly, tašky, keramika, omítky) max. 4 t  3190 670 3860
3m3 stavební suť znečištěná jiným odpadem max. 4 t 5200 1092 6292
3m3 živice nebo suť s obsahem živice, do 50x50 cm max. 4 t 4000 840 4840
3m3 směsný/objemný odpad bez sutě - lehký do 1 t 4400 924 5324
3m3

směsný/objemný odpad se sutí / těžký nad 1 t max. 1,5 t

 

5200 1092 6292
adamek odpady 5m3 směsný/objemný odpad bez sutě - lehký do 1,5 t 5350 1124 6474
5m3 směsný/objemný odpad se sutí / těžký nad 1,5 t max. 2 t 6200 1302 7502
adamek odpady 8m3 směsný/objemný odpad bez sutě - lehký do 1,5 t 6420 1348 7768
8m3

směsný/objemný odpad se sutí / těžký nad 1,5 t do   max. 2,5 t ( např. malý podíl sutě nebo jiného těžkého odpadu)

 

8620 1810 10430
adamek odpady 12m3 směsný/objemný odpad bez sutě - lehký  do 2 t 7480 1571 9051
12m3

směsný/objemný odpad se sutí / těžký nad 2 t  do 3 t (např. malý podíl sutě nebo jiného těžkého odpadu)

 

9500 1995 11495
  Čekání vozidla Avia 0,5 hod. 400 84 484

Poplatek za jednorázové přistavení kontejneru 0,- Kč.

Pronájem kontejneru na 3 dny zdarma. Od čtvrtého dne poplatek 100,- Kč bez DPH/den.

O víkendu účtujeme příplatek 350,- Kč bez DPH ke každé jednotlivé jízdě. 

MARNÁ JÍZDA - účtujeme v případě, že si zákazník objedná přistavení, nebo odvoz kontejneru a dopravu stavebních materiálů a není možné službu provézt z následujících důvodů: Pro složení kontejneru, nebo jeho vyzvednutí není dostatek místa, je-li omezen vjezd na místo a nemá-li zákazník na místě přebírající nebo předávající pověřenou osobu. Sazba za marnou jízdu od 1200,- Kč bez DPH dle vzdálenosti. 

U stavebních sutí a zeminy s uvedenou max. hmotností je překročení této hmotnosti, při dodržení objemu kontejneru účtován poplatek 500,- Kč za kontejner. U živice 800,- Kč za kontejner. U směsných odpadů s uvedenou max. hmotností je nad tuto hmotnost účtován poplatek 3 Kč za každý další kg odpadu.

Přeložení kontejneru objemově nad bočnice kontejneru i s dodrženou max. hmotností účtujeme příplatek 300,-Kč/každý další 0,5m3. Prosíme kontejnery nepřekládat nad bočnice z důvodů znemožnění zajištění odpadu sítí, nebo plachtou před přepravou. 

Kontejnery Iveco          do celkové hmotnosti odpadu 8 tun                   

info: 602 430 404                 

Ceny uvedeny včetně dopravy.

Objem kontejneru

Druh odpadu Cena 
bez DPH
DPH Cena 
s DPH
adamek odpady 5m3 zemina bez příměsí sutě do max. 7 tun  4100 861 4961
5m3 čistá stavební suť, kusy do 50x50 cm(beton, cihly, tašky, keramika, omítky)  max. 7 tun 4520 949 5469
5m3 stavební suť znečištěná jiným odpadem max. 7 t (odpovídá odpadu míchaného půl sutě a půl odpad, nebo zasypaný odpad stavební sutí) 9500 1995 11495
5m3 živice neb suť s obsahem živice, do 50x50 cm do max. 7 tun 6200 1302 7502
5m3

směsný/objemný odpad se sutí - extra těžký nad 2 t do max. 3 t (odpovídá odpadu míchaného půl sutě a půl odpad, nebo zasypaný odpad stavební sutí)

9500 1995 11495
adamek odpady 8m3

Extra těžký směsný/objemný odpad se sutí  do max. 3t (odpovídá přidáním většího množství sutě)

Nad 3 tuny do 8 tun je ještě k této částce účtován příplatek 3 Kč za každý další kg

(například vložíte-li 1,5m3 a více sutě + jiný odpad)

9500 1995 11495
adamek odpady 12m3

Extra těžký směsný/objemný odpad se sutí nad 3 t do max. 4 t (s přidáním většího množství sutě)

Nad 4 tuny do 8 tun je ještě k této částce účtován příplatek 3 Kč za každý další kg

(Například  vložíte-li 2m3 a více sutě + jiný odpad)

 

11500 2415 13915
adamek odpady 20m3 směsný/objemný odpad bez sutě lehký do 4 t 11900 2499 14399
20m3

směsný/objemný odpad se sutí - těžký nad 4 t do 5 t

Nad 5 tun do 8 tun je ktéto částce ještě účtován příplatek 3 Kč za každý další kg.

14600 3066 17666
  Čekání vozidla Iveco 0,5 hod. 450 94,5 544,50

Poplatek za jednorázové přistavení kontejneru 0,- Kč.

Pronájem kontejneru na 3 dny zdarma. Od čtvrtého dne účtujeme poplatek 100,- Kč bez DPH/ den.

O víkendu účtujeme příplatek 350,- Kč bez DPH ke každému kontejneru nebo dopravě.

MARNÁ JÍZDA - účtujeme v případě, že si zákazník objedná přistavení, nebo odvoz kontejneru a dopravu stavebních materiálů a není možné službu provézt z následujících důvodů: Pro složení kontejneru, nebo jeho vyzvednutí není dostatek místa, je-li omezen vjezd na místo a nemá-li zákazník na místě přebírající nebo předávající pověřenou osobu. Sazba za marnou jízdu od 1200,- Kč bez DPH dle vzdálenosti. 

U stavebních sutí a zeminy s uvedenou max. hmotností je překročení této hmotnosti, při dodržení objemu kontejneru účtován poplatek 500,- Kč za kontejner. U živice 800,- Kč za kontejner. U směsných odpadů s uvedenou max. hmotností je nad tuto hmotnost účtován poplatek 3 Kč za každý další kg odpadu.

Přeložení kontejneru nad bočnice kontejneru i s dodrženou max. hmotností účtujeme příplatek 300,-Kč/každý další 0,5m3. Prosíme kontejnery nepřekládat nad bočnice z důvodů znemožnění zajištění odpadu sítí, nebo plachtou před přepravou.

Tříděné odpady                             

info: 602 430 404

Objem kontejneru Druh odpadu Cena 
bez DPH
DPH Cena 
s DPH
adamek odpady 3m3

Dřevo kategorie I.*

 

Dřevo kategorie II.**

 

 

Dřevo kategorie III.***

 

2400

 

3200

 

 

3800

504

 

672

 

 

798

2904

 

3872

 

 

4598

 

adamek odpady 5m3

Dřevo kategorie I.*

 

Dřevo kategorie II.**

 

 

Dřevo kategorie III.***

2700

 

3500

 

 

4700

567

 

735

 

 

987

3267

 

4235

 

 

5687

adamek odpady

12m3

Dřevo kategorie I.*

 

Dřevo kategorie II.**

 

 

Dřevo kategorie III.***

3300

 

4700

 

 

6280

693

 

987

 

 

1319

3993

 

5687

 

 

7599

adamek odpady 20m3

Dřevo kategorie I.*

 

Dřevo kategorie II.**

 

 

Dřevo kategorie III.***

 

3700

 

5700

 

 

8950

 

 

777

 

1197

 

 

1880

4477

 

6897

 

 

10930

adamek odpady 3m3 bioodpad lehký (suchá tráva, listí, větve) 2500 525 3025
adamek odpady 5m3 bioodpad lehký (suchá tráva, listí, větve) 2800 588 3388
adamek odpady 8m3 bioodpad lehký(suchá tráva, listí, větve) 3200 672 3872
adamek odpady 12m3 bioodpad lehký(suchá tráva, listí, větve) 4100 861 4961
adamek odpady 3m3 bioodpad těžký (mokrá, nebo tlející tráva a listí, nebo s příměsí zeminy) 3450 861 4311
adamek odpady 5m3 bioodpad těžký (mokrá, nebo tlející tráva a listí, nebo s příměsí zeminy) 3900 819 4719
adamek odpady 8m3 bioodpad těžký (mokrá, nebo tlející tráva a listí, nebo s příměsí zeminy) 4500 945 5445
adamek odpady 12m3 bioodpad těžký (mokrá, nebo tlející tráva a listí, nebo s příměsí zeminy) 5000 1050 6050
           

*  Dřevo kategorie I.: Veškeré dřevo opracované/neopracované bez laků, barvy, hniloby a pojidel (prkna, trámky, palety, podlážky, krovy, latě), bez jiných příměsí (hřeby nevadí)

** Dřevo kategorie II.: Veškeré dřevo z kategorie I + dřevotřísky z nábytku i laminované + OSB desky (kování nevadí)

*** Dřevo kategorie III.: Pokud jsou u dřeva v kategorii I. a II. přidány následující příměsi v sebemenším množství, které nelze recyklovat, nemůžeme odebrat jako dřevo, ale jako směsný odpad: Sololit, MDF desky, okenní rámy a zárubně, dveře a zárubně, plovoucí podlahy, parkety, překližky zvláště voděodolné, polepené dřevo textilií nebo papírem, černé šalovací desky, silně lakované dřevo, piliny, hniloba, rostlé dřeviny (stromy, keře, větve nebo jiný bioodpad - patří do bio), nebo jiný směsný odpad;

V ceně kontejneru je započítán pronájem kontejneru na dobu 3 dny. Každý další den zpoplatňujeme částkou 100,- Kč ( u stálých klientů s větším objemem práce ponecháváme více dnů v ceně kontejneru. Dále je v ceně zahrnuta doprava prázdného kontejneru při jeho přistavení, odvoz plného kontejneru s odpadem (do vzdálenosti 15 km) a poplatky za uložení, nebo recyklaci odpadu. Na větších zakázkách může být uplatněna sleva dle dohody.

Cena je kalkulovaná na kontejnery naplněné do roviny po horní okraj kontejneru. V případě přeložení objemu účtujeme 500,- Kč/m3 (250,- Kč/0,5 m3). U směsných odpadů bez sutí ve velkoobjemovém kontejneru 12m3 a 20 m3 tolerujeme přeložení 10 cm nad bočnice kontejneru.

V případě požadavku kupujícího na vystavení a zaslání tištěného (papírového) dokladu, bude kupujícímu účtován poplatek 90,- Kč + DPH.

U stavebních sutí, ktré budou obsahovat kusy betonů, cihelné bloky, nebo kameny nad rozměr 50x50 cm účtujeme příplatek 20 až 50% dle velikosti kusů. U živičných směsí z komunikací, které budou obsahovat kusy nad 50x50 cm účtujeme příplatek také 20 až 50% dle velikosti kusů.

Azbest (eternitové krytiny, vlnovky a šablony a eternitové trubky) nelikvidujeme ani nepřevážíme. Není povoleno přidávat jako příměs do jiných odpadů.

Autovraky nelikvidujeme ani nepřevážíme.

Směsný odpad v tabulce = objemný odpad z vyklízení domů, bytů, půd, sklepů, nebo skladů ( katal.č. 200307) a směsný stavební ze staveb (katal.č.170904).

Odstranění odpadu a přistavení kontejneru do vzdálenějších částí Prahy , nad 15 km z naší základny v Praze 8 (např. Zbraslav, Radotín, Řeporyje, Ruzyně, Stodůlky, Hodkovičky, Modřany …) je nutné počítat s možným příplatkem za vzdálenost. Volejte pro upřesnění, příplatek není pravidlem.

Provedeme také vyklízecí práce dle dohody. Vyklidíme byty (pozůstalost), sklepy, půdy, garáže, sklady, prodejny, skladové areály, černé skládky a jiné. Cena za jednoho pracovníka při vyklízení a nakládce je 4000 Kč/ den (8 hod) bez DPH.  Vyklízecí práce je nutné objednat min. 14 dnů dopředu.

Všechny účtované ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %.

Přebírání směsného stavebního a demoličního odpadu, nebo komunálního odpadu od právnických osob, nebo fyzických osob podnikajících, musí být na základě uzavřené písemné smlouvy ( zákon č. 541/2020 Sb.).Platnost od 1.1.2021. Volejte, nebo pište ohledně požadavku uzavření této smlouvy.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace