Ceník odvozu odpadu - kontejnery -  od 01/2024 (včetně dopravy a likvidace odpadu)

Kontejnery AVIA                  do celkové hmotnosti odpadu 5 tun                       

info: 602 430 404

Ceny uvedeny včetně dopravy.

Objem kontejneru Druh odpadu

Cena 
bez DPH

DPH

Cena 
s  DPH

adamek odpady 3m3

zemina bez příměsí sutě a jiných odpadů  max. 4 t 

3100 651 3751
3m3 čistá stavební suť ,  kusy do 50x50 cm (beton, cihly, tašky, keramika, omítky) max. 4 t  3320 697 4017
3m3 stavební suť znečištěná jiným odpadem max. 4 t 5200 1092 6292
3m3 živice nebo suť s obsahem živice, do 50x50 cm max. 4 t 4800 1008 5808
3m3 směsný/objemný odpad bez sutě - lehký do 1 t 4800 1008 5808
3m3

směsný/objemný odpad se sutí / těžký nad 1 t max. 1,5 t

 

5800 1218 7018
adamek odpady 5m3 směsný/objemný odpad bez sutě - lehký do 1,5 t 5950 1250 7200
5m3 směsný/objemný odpad se sutí / těžký nad 1,5 t max. 2 t 7000 1470 8470
adamek odpady 8m3 směsný/objemný odpad bez sutě - lehký do 1,5 t 7220 1516 8736
8m3

směsný/objemný odpad se sutí / těžší nad 1,5 t do   max. 2,5 t ( např. malý podíl sutě nebo jiného těžkého odpadu)

 

9620 2020 11640
adamek odpady 12m3 směsný/objemný odpad bez sutě - lehký  do 2 t 8420 1768 10188
12m3

směsný/objemný odpad se sutí / těžší nad 2 t  do max.    3 t (např. malý podíl sutě nebo jiného těžkého odpadu)

 

10520 2209 12729
  Čekání vozidla Avia 0,5 hod. 420 88,20 508,20

Poplatek za jednorázové přistavení kontejneru na levou stranu Vltavy dle domluvy (0,- Kč až 470,- Kč)

Pronájem kontejneru na 3 dny zdarma. Od čtvrtého dne poplatek 100,- Kč bez DPH/den.

O víkendu a státních svátcích účtujeme příplatek 350,- Kč bez DPH ke každé jednotlivé jízdě.

U směsných odpadů s uvedenou max. hmotností je při překročení této hmotnosti účtován poplatek 3 Kč za každý další  kilogram odpadu. 

U stavebních sutí a zeminy s uvedenou max. hmotností je překročení této hmotnosti, při dodržení objemu kontejneru účtován poplatek 500,- Kč za kontejner. U živice 800,- Kč za kontejner. 

Přeložení kontejneru objemově nad bočnice kontejneru i s dodrženou max. hmotností účtujeme příplatek 300,-Kč/každý další 0,5m3. Prosíme kontejnery nepřekládat nad bočnice z důvodů znemožnění zajištění odpadu sítí, nebo plachtou před přepravou. 

MARNÁ JÍZDA - účtujeme v případě, že si zákazník objedná přistavení, nebo odvoz kontejneru a dopravu stavebních materiálů a není možné službu provézt z následujících důvodů: Pro složení kontejneru, nebo jeho vyzvednutí není dostatek místa, je-li omezen vjezd na místo a nemá-li zákazník na místě přebírající nebo předávající pověřenou osobu. Sazba za marnou jízdu Avia od 1200,- Kč bez DPH dle vzdálenosti.

Kontejnery Iveco          do celkové hmotnosti odpadu 8 tun                   

info: 602 430 404                 

Ceny uvedeny včetně dopravy.

Objem kontejneru

Druh odpadu Cena 
bez DPH
DPH Cena 
s DPH
adamek odpady 5m3 zemina bez příměsí sutě do max. 7 tun  4300 903 5203
5m3 čistá stavební suť, kusy do 50x50 cm(beton, cihly, tašky, keramika, omítky)  max. 7 tun 4790 1006 5796
5m3 stavební suť znečištěná jiným odpadem max. 7 t (odpovídá odpadu míchaného půl sutě a půl odpad, nebo zasypaný odpad stavební sutí) 9500 1995 11495
5m3 živice neb suť s obsahem živice, do 50x50 cm do max. 7 tun 7200 1512 8712
5m3

směsný/objemný odpad se sutí - extra těžký nad 2 t do max. 3 t (odpovídá odpadu míchaného půl sutě a půl odpad, nebo zasypaný odpad stavební sutí)

9500 1995 11495
adamek odpady 8m3

Extra těžký směsný/objemný odpad se sutí  do max. 3t (odpovídá přidáním většího množství sutě)

Nad 3 tuny do 8 tun je ještě k této částce účtován příplatek 3 Kč za každý další kg

(například vložíte-li 1,5m3 a více sutě + jiný odpad)

10500 2205 12705
adamek odpady 12m3

Extra těžký směsný/objemný odpad se sutí nad 3 t do max. 4 t (s přidáním většího množství sutě)

Nad 4 tuny do 8 tun je ještě k této částce účtován příplatek 3 Kč za každý další kg

(Například  vložíte-li 2m3 a více sutě + jiný odpad)

 

12500 2625 15125
adamek odpady 20m3 směsný/objemný odpad bez sutě lehký do 4 t 13900 2919 16819
20m3

směsný/objemný odpad se sutí - těžký nad 4 t do 5 t

Nad 5 tun do 8 tun je ktéto částce ještě účtován příplatek 3 Kč za každý další kg.

16520 3469 19989
  Čekání vozidla Iveco 0,5 hod. 470 98,7 568,7

Poplatek za jednorázové přistavení kontejneru na levou stranu Vltavy dle domluvy ( 0 Kč až 470,- Kč). 

Pronájem kontejneru na 3 dny zdarma. Od čtvrtého dne účtujeme poplatek 100,- Kč bez DPH/ den.

U směsných odpadů s uvedenou max. hmotností je při překročení této hmotnosti účtován poplatek 3 Kč za každý další  kilogram odpadu.

U stavebních sutí a zeminy s uvedenou max. hmotností je překročení této hmotnosti, i při dodržení objemu kontejneru účtován poplatek 500,- Kč za kontejner. U živice 800,- Kč za kontejner.

O víkendu účtujeme příplatek 350,- Kč bez DPH ke každému kontejneru nebo dopravě.

Přeložení kontejneru nad bočnice kontejneru i s dodrženou max. hmotností účtujeme příplatek 300,-Kč/každý další 0,5m3. Prosíme kontejnery nepřekládat nad bočnice z důvodů znemožnění zajištění odpadu sítí, nebo plachtou před přepravou.

MARNÁ JÍZDA - účtujeme v případě, že si zákazník objedná přistavení, nebo odvoz kontejneru a dopravu stavebních materiálů a není možné službu provézt z následujících důvodů: Pro složení kontejneru, nebo jeho vyzvednutí není dostatek místa, je-li omezen vjezd na místo a nemá-li zákazník na místě přebírající nebo předávající pověřenou osobu. Sazba za marnou jízdu Iveco od 1600,- Kč bez DPH dle vzdálenosti. 

Tříděné odpady                             

info: 602 430 404

Objem kontejneru Druh odpadu Cena 
bez DPH
DPH Cena 
s DPH
adamek odpady 3m3

Dřevo kategorie I.*

 

Dřevo kategorie II.**

 

 

Dřevo kategorie III.*** ( nerecyklovatelné jako směsný odpad)

(kat.č. 020107, 170201, 200138)

3100

 

3300

 

 

4800

651

 

693

 

 

1008

3751

 

3993

 

 

5808

 

adamek odpady 5m3

Dřevo kategorie I.*

 

Dřevo kategorie II.**

 

 

Dřevo kategorie III.*** ( nerecyklovatelné jako směsný odpad)

(kat.č. 020107, 170201, 200138)

3300

 

3500

 

 

5950

693

 

735

 

 

1250

3993

 

4235

 

 

7200

adamek odpady

12m3

Dřevo kategorie I.*

 

Dřevo kategorie II.**

 

 

Dřevo kategorie III.*** (nerecyklovatelné jako směsný odpad)

(kat.č. 020107, 170201, 200138)

3500

 

4800

 

 

8420

735

 

1008

 

 

1768

4235

 

5808

 

 

10188

adamek odpady 20m3

Dřevo kategorie I.*

 

Dřevo kategorie II.**

 

 

Dřevo kategorie III.*** (nerecyklovatelné jako směsný odpad

(kat.č. 020107, 170201, 200138) 

4000

 

6000

 

 

13900

 

 

840

 

1260

 

 

2919

4840

 

7260

 

 

16819

adamek odpady 3m3

bioodpad lehký (suchá tráva, listí, větve)

(kat.č.200201)

3100 651 3751
adamek odpady 5m3

bioodpad lehký (suchá tráva, listí, větve)

(kat.č.200201)

3500 735 4235
adamek odpady 8m3

bioodpad lehký(suchá tráva, listí, větve)

(kat.č.200201) 

3800 798 4598
adamek odpady 12m3

bioodpad lehký(suchá tráva, listí, větve)

(kat.č. 200201)

4300 903 5203
adamek odpady 3m3

bioodpad těžký (mokrá, nebo tlející tráva a listí, nebo s příměsí zeminy)

(kat.č.200201)

Platí také pro tříděný sádrokarton (kat.č.170802)

3700 777 4477
adamek odpady 5m3

bioodpad těžký (mokrá, nebo tlející tráva a listí, nebo s příměsí zeminy)

(kat.č.200201)

Platí také pro tříděný sádrokarton (kat.č.170802)

4000 840 4840
adamek odpady 8m3

bioodpad těžký (mokrá, nebo tlející tráva a listí, nebo s příměsí zeminy)

(kat.č.200201)

Platí také pro tříděný sádrokarton (kat.č.170802)

4900 1029 5929
adamek odpady 12m3

bioodpad těžký (mokrá, nebo tlející tráva a listí, nebo s příměsí zeminy)

(kat.č.200201)

Platí také pro tříděný sádrokarton (kat.č.170802)

5500 1155 6655
           

*  Dřevo kategorie I.: Veškeré dřevo opracované/neopracované bez laků, barvy, hniloby a pojidel (prkna, trámky, palety, podlážky, krovy, latě), bez jiných příměsí (hřeby nevadí)

** Dřevo kategorie II.: Veškeré dřevo z kategorie I + dřevotřísky z nábytku i laminované + OSB desky (kování nevadí)

*** Dřevo kategorie III.: Pokud jsou u dřeva v kategorii I. a II. přidány následující příměsi v sebemenším množství, které nelze recyklovat, nemůžeme odebrat jako dřevo, ale jako směsný odpad: Sololit, MDF desky, okenní rámy a zárubně, dveře a zárubně, plovoucí podlahy, parkety, překližky zvláště voděodolné, polepené dřevo textilií nebo papírem, černé šalovací desky, silně lakované dřevo, piliny, hniloba, rostlé dřeviny (stromy, keře, větve nebo jiný bioodpad - patří do bio), nebo jiný směsný odpad;

V ceně kontejneru je započítán pronájem kontejneru na dobu 3 dny. Každý další den zpoplatňujeme částkou 100,- Kč ( u stálých klientů s větším objemem práce ponecháváme více dnů v ceně kontejneru. Dále je v ceně zahrnuta doprava prázdného kontejneru při jeho přistavení, odvoz plného kontejneru s odpadem (do vzdálenosti 15 km) a poplatky za uložení, nebo recyklaci odpadu. Na větších zakázkách může být uplatněna sleva dle dohody.

Cena je kalkulovaná na kontejnery naplněné do roviny po horní okraj kontejneru. V případě přeložení objemu účtujeme 600,- Kč/m3 (300,- Kč/0,5 m3). U směsných odpadů bez sutí ve velkoobjemovém kontejneru 12m3 a 20 m3 tolerujeme přeložení 10 cm nad bočnice kontejneru.

V případě požadavku kupujícího na vystavení a zaslání tištěného (papírového) dokladu, bude kupujícímu účtován poplatek 90,- Kč + DPH.

U stavebních sutí, ktré budou obsahovat kusy betonů, cihelné bloky, nebo kameny nad rozměr 50x50 cm účtujeme příplatek 20 až 50% dle velikosti kusů. U živičných směsí z komunikací, které budou obsahovat kusy nad 50x50 cm účtujeme příplatek také 20 až 50% dle velikosti kusů.

Azbest (eternitové krytiny, vlnovky a šablony a eternitové trubky) nelikvidujeme ani nepřevážíme. Není povoleno přidávat jako příměs do jiných odpadů.

Autovraky nelikvidujeme ani nepřevážíme.

Směsný odpad v tabulce = objemný odpad z vyklízení domů, bytů, půd, sklepů, nebo skladů ( katal.č. 200307) a směsný stavební ze staveb (katal.č.170904).

Odstranění odpadu a přistavení kontejneru do vzdálenějších částí Prahy , nad 15 km z naší základny v Praze 8 (např. Zbraslav, Radotín, Řeporyje, Ruzyně, Stodůlky, Hodkovičky, Modřany …) je nutné počítat s možným příplatkem za vzdálenost. Volejte pro upřesnění, příplatek není pravidlem.

Provedeme také vyklízecí práce dle dohody. Vyklidíme byty (pozůstalost), sklepy, půdy, garáže, sklady, prodejny, skladové areály, černé skládky a jiné. Cena za jednoho pracovníka při vyklízení a nakládce je 4000 Kč/ den (8 hod) bez DPH.  Vyklízecí práce je nutné objednat min. 14 dnů dopředu. Z důvodů nedostatku pracovníků je možné počítat s tím, že nebudou vždy k dispozici.

Všechny účtované ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %.

Přebírání směsného stavebního a demoličního odpadu, nebo komunálního odpadu od právnických osob, nebo fyzických osob podnikajících, musí být na základě uzavřené písemné smlouvy ( zákon č. 541/2020 Sb.).Platnost od 1.1.2021. Volejte, nebo pište ohledně požadavku uzavření této smlouvy.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace