Odvoz odpadu Středočeský kraj

Specializujeme se na odvoz odpadu , odvoz sutě a dalších jiných odpadů přistavenými kontejnery od právnických i fyzických osob také z území Středočeského kraje. Odpad odvážíme ze staveb, skladů i domácností občanů. Zajišťujeme likvidaci černých skládek. Provádíme vyklízení bytů ,sklepů , půd , skladů a skladových areálů . Provádíme demoliční práce malého rozsahu a úklidové práce. Odpady třídíme.

Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. a jinou platnou legislativou. Máme udělený souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu:

K odvozu odpadů používáme speciální kontejnerové vozy Avia a Iveco s kontejnery různých objemů a nosností.

Vozidlem Avia odvážíme odpad do hmotnosti 5 tun odpadu.
Vozidlem Iveco odvážíme odpad do hmotnosti 8 tun odpadu.

Naše kontejnery o objemech 3 až 20m3 – velkokapacitní kontejnery přistavíme na Vámi určené místo , kde si je můžete naložit vlastními prostředky , nebo Vám nakládku zajistíme naší technikou , nebo lidmi za smluvenou cenu.

Mějte Vaše odpady pod kontrolou.

Zajistíme evidenci odvezených odpadů. Pomocí programu ENVITA od společnosti Inisoft,s.r.o. povedeme Vaší průběžnou evidenci odpadů , včetně ročního hlášení na ISPOP v požadovaném formátu (MŽP).Tuto službu provádíme za úplatu dle dohody. Na výši ceny za vedení evidence má vliv množství odpadu a četnost odvozu kontejnerů.

Na území Středočeského kraje odvážíme a likvidujeme hlavně tyto odpady:

Obecně známe jako:

Stavební suť včetně střešních krytin ,betony , výkopovou zeminu , sádrokarton , obaly, krabice plechovky ,igelit , lino , papír, okna , dveře , sklo, dřevo, polystyren , nábytek , koberce, textil ,elektrozařízení , železo ,větve , stromy , listí , gumu …

Dle katalogu odpadů tyto odpady:

Odpady ze zemědělství a zahradnictví
020103 Bio odpad – Odpad z rostlinných pletiv

Odpadní obaly
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150106 Směsné obaly
160214 Vyřazené zařízení …

Stavební a demoliční odpady
170101 Beton
170102 Cihla
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi,nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a keramických výrobků..
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170302 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu
170405 Železo ocel
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina
170604 Izolační stavební materiály
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady

Komunální odpady
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200138 Dřevo
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200202 Zemina a kameny
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200302 Odpad z tržišť
200303 Uliční smetky
200307 Objemný odpad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace