Odvoz odpadu Praha

Specializujeme se na odvoz odpadu , odvoz sutě a dalších jiných odpadů přistavenými kontejnery od právnických i fyzických osob na celém území hlavního města Prahy. Odpad odvážíme ze staveb, skladů i domácností občanů. Zajišťujeme likvidaci černých skládek. Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půd, skladů a skladových areálů . Provádíme demoliční práce malého rozsahu a úklidové práce. Odpady třídíme.

Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a jinou platnou legislativou.
Máme udělený souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu:

  Rozhodnutí o udělení souhlasu 2021 – 2027 adamek odpady

K odvozu odpadů používáme speciální kontejnerové vozy Avia a Iveco s kontejnery různých objemů a nosností.

Vozidlem Avia odvážíme odpad do hmotnosti 5 tun odpadu.
Vozidlem Iveco odvážíme odpad do hmotnosti 8 tun odpadu.

Naše kontejnery o objemech 3 až 20 m3 – velkokapacitní kontejnery přistavíme na Vámi určené místo , kde si je můžete naložit vlastními prostředky , nebo Vám nakládku zajistíme naší technikou , nebo lidmi za smluvenou cenu.

Mějte Vaše odpady pod kontrolou.

Zajistíme evidenci odvezených odpadů. Pomocí programu EVI od společnosti Inisoft,s.r.o. povedeme Vaší průběžnou evidenci odpadů, včetně ročního hlášení na ISPOP v požadovaném formátu (MŽP).Tuto službu provádíme za úplatu dle dohody. Na výši ceny za vedení evidence má vliv množství odpadu a četnost odvozu kontejnerů.

Na území hl.m. Prahy odvážíme a likvidujeme hlavně tyto odpady:

Obecně známe jako:

Stavební suť včetně střešních krytin ,betony , výkopovou zeminu , sádrokarton , obaly, krabice plechovky ,igelit , lino , papír, okna , dveře , sklo, dřevo, polystyren , nábytek , koberce, textil ,elektrozařízení , železo ,větve , stromy , listí , gumu …

Dle katalogu odpadů tyto odpady:

Odpady ze zemědělství a zahradnictví
020103 Bio odpad – Odpad z rostlinných pletiv      020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

 

Odpadní obaly
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150106 Směsné obaly

 

Odpady v katalogu jinak neurčené                            160103 Pneumatiky

Stavební a demoliční odpady
170101 Beton
170102 Cihla
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi,nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a keramických výrobků..
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170302 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu              170401 Měď, bronz, mosaz                                          170402 Hliník                                                                  170403 Olovo                                                                  170404 Zinek
170405 Železo ocel                                                      170406 Cín                                                                      170407 Směsné kovy
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina
170604 Izolační stavební materiály
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady

Odpady ze zařízení na zpracování odpadu  191201 Papír a lepenka                                              191202 Železné kovy                       

 

 

Komunální odpady
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo                                                                    200110 Oděvy
200138 Dřevo
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200202 Zemina a kameny
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200302 Odpad z tržišť
200303 Uliční smetky
200307 Objemný odpad
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace